• Ocenění a posudky poctivosti (fairness opinions)

  • S využitím našeho know-how v oblasti corporate finance nabízíme klientům zpracování objektivních analýz a posudků jejich společností, cenných papírů a obchodních příležitostí.
  • Naše služby zahrnují především:
  • Analýzu business plánu a finanční situace společnosti
  • Ocenění společnosti
  • Posouzení nabídek na prodej/nákup obchodních podílů
  • Prezentaci výstupů představenstvu a majitelům společnosti
  • Tzv. fairness opinions, tj. nezávislé posudky různých obchodních příležitostí např. pro situace více vlastníků, pro věřitele, orgány veřejné moci, potenciální investory, aj.