• KLIKpojištění.cz

  • Sektor: pojišťovnictví, e-commerce
  • Klient: Benson Oak a další akcionáři
  • Rok: 2020
  • Cena transakce: důvěrná
  • Společnost CORPIN působila jako výhradní finanční poradce investorům v čele s Benson Oak, při jejich prodeji 100% podílu v online pojišťovacím makléři Klikpojištění.cz, a.s. („Klik“) společnosti z maďarského holdingu Netrisk. Hlavním investorem v Netrisku je od ledna 2020 U.S. fond růstové private equity, TA Associates, spolu s pokračující minoritní účastí polského fondu MCI.
  • Kliku se podařilo vybudovat z nuly online makléře pojišťovacích produktů na českém a slovenském trhu při použití inovativních marketingových a konverzních strategií, které umožňují dosahovat vysoké ziskovosti při stále silném růstu zákaznické báze, výnosů a průměrného pojistného.
  • CORPIN poskytoval odborné služby spojené s transakčním managementem, strukturováním celé transakce, analytické podpory a due diligence, vč. vyjednávání detailních podmínek transakce s TA Associates.